آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

آموزش وارد کردن جداول کیفی و کمی در R و Excel

در بسیاری از موارد، به علت وجود ساختار سلسله مراتبی یا تو در تو در داده های یک جدول، کاربر سردرگم می شود. در این فیلم آموزشی یک ترفند بسیار ساده برای مدیریت کردن هر کدوم داده کیفی و کمی در R و Excel خواهید آموخت.