RStudio is now Posit
Posit

آموزش خصوصی برنامه نویسی

کار با Dataframe در R

آموزش کار با Dataframe در R

در این آموزش نحوه کار با Dataframe در R را خواهید آموخت:

  • مدرس: افشین متولی
  • سایت: آر استودیو
  • سطح آموزش: مبتدی

دیتافرم یک ساختار دو-بُعدی در نرم افزار R است. در واقعیت یک دیتافرم حالت خاصی از لیست می باشد که همه مولفه های آن دارای طول برابری هستند. 

در دیتافرم هر مولفه تشکیل یک ستون را می دهد و محتوای مربوط به این مولفه در سطرها قرار می گیرند. 

نحوه ساختن Dataframe در R:

قبل از یادگیری کار با Dataframe در R ابتدا شما می توانید با استفاده از دستور data.frame() یک دیتافرم ایجاد کنید. مثال زیر را نگاه کنید:

بررسی دیتافرم بودن یا نبود یک شیء

برای این کار از دستور class به شکل زیر استفاده کنید:

توابع مربوط به Dataframe

توجه: در بالا مشاهده کردید که ستون سوم دیتافرم یعنی Name به جای این که یک بردار کاراکتری باشد، یک فاکتور (factor) بود.

دستور data.frame به صورت پیش فرض بردار کاراکتری را تبدیل به فاکتور می کند. برای جلوگیری از این اشتباه از دستور stringsAsFactors=FALSE استفاده کنید. یعنی:

بسیاری از دستورهای فراخوانی داده ها در R، داده ها را تبدیل به یک data frame می کنند.

دسترسی به مولفه های یک Dataframe در R

مشابه کاری که در لیست یا ماتریس انجام داده شد، در این جا همان کار را انجام می دهیم.

1- دسترسی به عنوان یک لیست:

برای این کار از یک براکت، دو براکت یا $ جهت دسترسی به ستون های دیتافرم استفاده کنید:

2- دسترسی به عنوان یک ماتریس:

در این جا به عنوان یک مثال از داده های trees استفاده کرده ایم:

همانطور که می بینیم trees یک دیتافرم با 31 سطر و 3 ستون است. ما همچنین سه سطر اول دیتافرم را نیز نمایش داده ایم. حال برای دسترسی به مولفه های یک دیتافرم همانند ماتریس داریم:

در آخرین خط کدهای بالا می بینیم که خروجی یک بردار است در صورتی که باید یک دیتافرم (ماتریس) باشد. برای برطرف کردن این مشکل از دستور drop=FALSE استفاده کنید. به عنوان مثال:

نحوه ویرایش کردن یک Dataframe در R

اضافه کردن مولفه ها به Dataframe

حذف کردن مولفه ها از Dataframe

با نسبت دادن NULL به هر مولفه ای از دیتافرم می توانید آن را حذف کنید:

لطفاً دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید.


 

حتماً بخوانید: