آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

مسیرهای نصب بسته را در R مدیریت کنید

مسیرهای نصب بسته را در R مدیریت کنید

زمانی که شما یک بسته را از مخزن های R نصب می کنید، فایل مربوطه از حالت فشرده خارج می شود و در یک مسیر مشخص در کامپیوتر شما ذخیره می شود. این مسیر که گاهاً بیش از یک مسیر است باید توسط کاربرد مدیریت شود تا بهتر بتوانید از بروز خطا در رابطه با نصب و فراخوانی بسته ها جلوگیری کنید.