RStudio is now Posit
Posit

آموزش خصوصی برنامه نویسی

رسم کردن نمودار سه بعدی در R

آموزش رسم کردن نمودار سه بعدی در R

در این آموزش نحوه رسم کردن نمودار سه بعدی در R را خواهید آموخت:

  • مدرس: افشین متولی
  • سایت: آر استودیو
  • سطح آموزش: پیشرفته

بسیاری از توابع در R برای رسم کردن نمودارهای سه بعدی (3D) وجود دارند که در این مقاله، ما از تابع ()persp برای این کار استفاده کرده ایم.

این تابع سه متغیر x و y و z را دریافت می کند. در این نمودار x و y بردارهای مربوط به محورهای x و y هستند. ارتفاع این سطح (بردار z) نیز در ماتریس z قرار خواهد گرفت. با یک مثال ساده شروع می کنیم:

مثال 1:

در این جا یک مخروط سه بعدی رسم می کنیم. از دستور زیر برای تعریف کردن تابع مخروط دایره ای سمت راست (محورهای x و y) استفاده کنید:

حال متغیرهای خود را تعریف می کنیم:

دستور ()seq برداری از اعداد با فواصل مساوی که همان دنباله است را تولید می کند. دستور ()outer نیز برای اعمال کردن تابع cone در تمامی ترکیب های مختلف x و y به کار رفته است. 

حال نمودار سه بعدی (3D) به شکل زیر خواهد بود:

رسم کردن نمودار سه بعدی در R

اضافه کردن عنوان و برچسب به محورهای نمودار:

برای زیباتر شدن نمودارهای سه بعدی در R می توانید با استفاده از پارامترهای زیر عناوین و برچسب های دلخواهی را به نمودار اضافه کنید:

  • main
  • xlab
  • ylab
  • zlab

تعیین زوایای چرخشی در نمودار سه بعدی

شما همچنین می توانید جهت نمایش نمودار سه بعدی در R را با استفاده از دو پارامتر theta و phi تغییر دهید. توجه داشته باشید که theta به صورت پیش فرض 0 است و phi به صورت پیش فرض بر روی 15 تنظیم شده است. 

رنگ بندی و سایه زدن نمودار سه بعدی در R

تغییر رنگ نمودار با استفاده از پارامتر col انجام می شود و به طور مشابه می توانید برای سایه زدن نمودار از پارامتر shade استفاده کنید. حال برای تشریح موارد فوق به مثال زیر توجه کنید:

مثال 2: 

فرض کنید تابع cone به همان صورت بالا تعریف شده است:

رسم کردن نمودار سه بعدی در R با چرخش زاویه ها و تغییر رنگ

بنابراین شما می توانید بعد از رسم کردن نمودار سه بعدی در R بسیاری از ویژگی های آن را شخصی سازی کنید. برای مشاهده مثال های بیشتر در این زمینه به سایت Rseek مراجعه کنید.

لطفاً دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید.


مطالب مفید: