آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

کار با break و next در R

آموزش کار با break و next در R

در این آموزش نحوه کار با break و next در R را خواهید آموخت:

  • مدرس: افشین متولی
  • سایت: آر استودیو
  • سطح آموزش: متوسط

شما در حین برنامه نویسی با نرم افزار R و خصوصاً در استفاده از حلقه ها نیاز به دستورهایی دارید که بتوانید تغییراتی را در حلقه ایجاد کنید. با استفاده از این دو دستور به راحتی می توانید این تغییرات را اعمال نمایید.

نحوه کار با break و next در R

دستور break

دستور break در درون یک حلقه (repeat یا for یا while) قرار گرفته و تکرارهای حلقه را متوقف کرده و باعث می شود محاسبات به خارج از حلقه منتقل شود. 

اگر شما بر روی حلقه های سلسله مراتبی کار می کنید (حلقه های تو در تو یا درون هم) دستور break را باید در درونی ترین حلقه (که مورد ارزیابی است) قرار دهید. 

قالب کلی دستور break در R

توجه: استفاده از دستور break در قسمت else مربوط به شرط if…else امکان پذیر خواهد بود.

فلوچارت کار با دستور break در R

فلوچارت کار با دستور break در R

مثال:

در این کدها هر زمان که شمارنده val به مقدار 3 برسد، دستور break حلقه را می شکند (متوقف می کند) و همین مقدار val چاپ می شود. به خروجی این مثال توجه کنید:

دستور next

دستور next زمانی کاربرد دارد که ما بخواهیم تکرار کنونی را در یک حلقه رد کنیم بدون این که بخواهیم حلقه متوقف شود (یعنی بخواهیم از تکرار کنونی بگذریم و به شمارنده عدد بعدی را بدهیم). بنابراین اگر در تکرار کنونی از next استفاده کنیم، حلقه به تکرار بعدی خواهد رفت. 

قالب کلی دستور next در R

 

توجه: می توانید در درون بخش else از شرط if…else نیز از دستور next برای عبور کردن از تکرار کنونی استفاده کنید. 

فلوچارت کار با دستور next در R

فلوچارت کار دستور next در R

مثال:

در این مثال اگر شمارنده حلقه (val) به مقدار 3 برسد، دستور next باعث می شود که شمارنده عدد 3 را در نظر نگیرد و به مقدار بعدی بپردازد. خروجی این برنامه به صورت زیر است:

آشنایی با کار با break و next در R باعث می شود که به راحتی بتوانید شرط های مورد نظر خود را بر روی حلقه اعمال کنید. برای مشاهده مثال های بیشتر از این دستورها به سایت Rseek مراجعه کنید.

لطفاً دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید.


حتماً بخوانید: