آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

کار با حلقه repeat در R

آموزش کار با حلقه repeat در R

در این آموزش نحوه کار با حلقه repeat در R را خواهید آموخت:

  • مدرس: افشین متولی
  • سایت: آر استودیو
  • سطح آموزش: متوسط

حلقه repeat نیز از خانواده حلقه های تکرار در نرم افزار R است. این حلقه باعث می شود که یک کد چندین مرتبه تکرار شود. 

نکته ای که در مورد این حلقه وجود دارد این است که حلقه repeat هیچ شرطی را برای خروج از حلقه ندارد. بنابراین این شرط را باید خودمان برای آن تعریف کنید و سپس از عبارت break برای خروجی از حلقه استفاده کنیم. 

حال اگر شرط شما هرگز برقرار نشود، این حلقه بی نهایت بار تکرار خواهد شد. 

قالب کلی کد حلقه repeat در R

توجه: در بخش statement ما باید یک یا چند شرط تعریف کرده و یک break قرار دهیم که از حلقه خارج شویم. 

فلوچارت کار با حلقه repeat در R

فلوچارت کار با حلقه repeat در R

مثال:

در این مثال یک شرط به این صورت تعیین شد که اگر x برابر با شش شد، حلقه را بشکن. خروجی این مثال به صورت زیر است: 

استفاده از حلقه repeat کاربردهای بسیاری دارد. شما می توانید برای تولید بردارها، دنباله ها و … از این حلقه استفاده کنید. بسیاری از کارها در R با به کارگیری حلقه های repeat، for، while و … برای شما آسان تر خواهد شد. 

لطفاً دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید.


حتماً بخوانید: