آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

کار با حلقه while در R

آموزش کار با حلقه while در R

در این آموزش نحوه کار با حلقه while در R را خواهید آموخت:

  • مدرس: افشین متولی
  • سایت: آر استودیو
  • سطح آموزش: مبتدی

تفاوت اصلی حلقه while با حلقه for در برنامه نویسی به زبان R این است که حلقه for تعداد تکرار مشخصی دارد ولی حلقه while تا زمانی ادامه می یابد که شرایط مشخصی برقرار شود. 

قالب کلی حلقه while:

در این دستور test_expression ارزیابی می شود و در صورتی برنامه وارد قسمت بدنه حلقه while (شکل مستطیل در فلوچارت) می شود که شرط برقرار (TRUE) باشد. 

این روند تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که شرط test_expression نتیجه FALSE داشته باشد، در این حالت حلقه متوقف خواهد شد.

فلوچارت کار با حلقه while در R

کار با حلقه while در R

مثال:

خروجی:

این حلقه تا زمانی ادامه پیدا می کند که شرط مورد نظر شما برقرار باشد.

خروجی:

مثال:

مثال:

خروجی:

حلقه while در R کاربردهای زیادی دارد. از جمله کاربردهای آن زمانی است که شما یک قید را برای مسئله خود تعریف می کنید ولی نمی دانید که در چه تکراری به نتیجه خواهید رسید. بنابراین یک حلقه while تعریف می کنید و منتظر می مانید تا شرایط مدنظر شما برقرار شود. برای مشاهده مثال های بیشتر می توانید به وب سایت Rseek مراجعه کنید.

لطفاً دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید.


حتماً بخوانید: