آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

اجرا کردن کدهای استتا در آرمارکدان

اجرا کردن کدهای استتا در آرمارکدان

همواره یکی از کارهایی که یک دیتاساینتیست یا تحلیل‌گر داده به آن نیاز دارد، یکپارچه سازی محیط نرم افزار R یا RStudio با زبان های برنامه نویسی دیگر است. در این آموزش، خواهید آموخت که چگونه یک کد STATA را به راحتی در محیط RMarkdown اجرا کنید. نکته مهمی که وجود دارد این است که شما به قادر به اجرا کردن همزمان کدهای R و Stata در یک سند RMarkdown خواهید بود.