RStudio is now Posit
Posit

آموزش خصوصی برنامه نویسی

اجرا کردن کدهای استتا در آرمارکدان

اجرا کردن کدهای استتا در آرمارکدان

همواره یکی از کارهایی که یک دیتاساینتیست یا تحلیل‌گر داده به آن نیاز دارد، یکپارچه سازی محیط نرم افزار R یا RStudio با زبان های برنامه نویسی دیگر است. در این آموزش، خواهید آموخت که چگونه یک کد STATA را به راحتی در محیط RMarkdown اجرا کنید. نکته مهمی که وجود دارد این است که شما به قادر به اجرا کردن همزمان کدهای R و Stata در یک سند RMarkdown خواهید بود.