آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

فراخوانی چندین دیتاست با فرمت xlsx در R

فراخوانی چندین دیتاست با فرمت xlsx در R

تابع assign یکی از توابعی کاربردی برای کارهای حجیم در R محسوب می شود. اما استفاده از تابع assign با حلقه های تو در تو، خصوصاً زمانی که حجم پردازش اطلاعات زیاد باشد، غیربهینه و زمان گیر است. به همین منظور برای فراخوانی فایل ها می توانید از تابع lapply استفاده کنید. در این آموزش خواهید آموخت که به چه صورت فراخوانی چندین دیتاست با فرمت xlsx در R را انجام دهید.

برای فراخوانی تعدادی فایل xlsx ابتدا بسته readxl را نصب و فراخوانی کنید:

با تابع زیر مسیر کاری را انتخاب کنید. یک پوشه بسازید و تمامی دیتاست های خود را در آن قرار دهید و این پوشه را به عنوان مسیر کاری تعیین کنید:

تابع زیرا را اجرا کنید:

حال تمامی دیتاست های شما فراخوانی شده است. با استفاده از دستورهای زیر می توانید از این دیتاست ها استفاده کنید:

اگر سوالی در این مورد دارید یا خطایی در حین اجرای کدها دریافت می کنید می توانید در گروه تلگرام ما مطرح کنید.

لینک گروه تلگرام RStudio:

https://t.me/+bcrfE2b3YTY1MWNk